Kerstins naturbilder

För livskraft genom linsen

Posts from the ‘Växter’ category

Sileshår vid Trollsjön

Sileshår är en insektsätande växt som växer i fuktiga marker och intill Trollsjön växer den rikligt. Sileshår är liksom tätört insektsätande och fångar in insekter med sina klibbiga blad. Tätört växer lite mer enskilt och har en tydlig blå blomma, medan sileshår flyter ihop och gömmer sig i det fuktiga gräset o mossan, så jag har aldrig tänkt på att den har blommor. Jag har bara träffat på sileshår några enstaka gånger.

Vid Trollsjön

Bakom en gles ridå av klena, rikt lavaklädda  björkstörar ligger Trollsjön, strax utanför                                   Mullsjö. I den tidiga morgonen, före soluppgången kom dimman insvepande  i vågor,                                      det kändes otroligt stämningsfullt och fint.

Det var som vanligt  en mycket härlig, intensiv och givande Naturfoto-vecka i Mullsjö.

Gallbildning

Gallbildningar kan orsakas av ex insekter, kvalster eller rundmaskar. De har olika träd som sina värdar och på något mystiskt sätt får de värdträdet att bygga upp dessa ”hus” på sina blad. Här ses ett lindblad som har byggt upp sådana utväxter och inuti dessa lever ett speciellt gallkvalster, Eriophyes tiliae, som specialiserat sig på lindträd. Inne i ”husen” finns en nätstruktur av fina trådar som kvalstren suger näring ifrån, träden tar dock ingen skada av detta. Så förunderlig och finurlig naturen är!

Lavaklädd

Vid Utmarken träffade jag också en gammal vildapel, som fallit offer för vädrets makter och tvingats på fall.  Småkvistarna var beväxta med vacker gul och grön lava.

På översta bilden fångade jag in en härligt energifull figur. På nedersta bilden syns en färsk bladknopp och det fanns fler, så kanske har en del av trädet klarat sig. Det stod i en liten sluttning med avbrutna grenar runtom, så jag kom inte åt att se om en del rötter var fortsatt förankrade i jorden. Jag får besöka trädet längre fram för att se hur det mår.

I väntan på våren …..

……… roar jag mig med att konvertera bilder till svartvitt med hjälp av olika digitala filter. Här blev det lite antik-inspirerad sepiaton och jag gillar resultatet. Det känns spännande att testa, det går ju att få många olika varianter från högkontrast med djupast svart till en mjukare gråskala eller till olika sepiatoner. Vad man väljer beror på vilket uttryck och känsla man vill förmedla. Normalt sett gör jag inte så mycket justeringar i mina bilder, vill därför informera om att jag använt filter vid konverteringen.

Vid sjön Åsnen

Senaste helgen var jag på höstträff med Biofoto Syd vid sjön Åsnen. Vi övernattade på Urshults hotell med anor från tidigt 1900-tal,  där vi på kvällarna hade olika bildvisningar.  Det var väldigt trevligt och givande, vi fick mycket information om den blivande Nationalparken, samt guidning i området.    Sedan gammalt finns flera spridda Naturreservat runt sjön och en del av dessa kommer att ingå i Nationalparken, därav en del av sjöns många öar. Med trivsamt sällskap, vackra fotomiljöer och rikligt med god mat ute i det ”gröna” –  så var det bara att njuta av livet.

Första bilden är tagen från en bro i norra delen och andra bilden är från Naturreservatet Bjurkärr med en riktigt gammal bokskog där undervegetationen till stor del består av blåbärsris, vilket är mycket ovanligt. Denna ädellövskog tillhör Sveriges värdefullaste med sin stora artrikedom av bland annat sällsynta mossor och lavar.

Fler krumelurer

Kan inte sluta fascineras av naturens påhittighet för att försöka fånga vår uppmärksamhet.                        Bilderna är från samma plats och tid som vid föregående inlägg.