Kerstins naturbilder

För livskraft genom linsen

Sileshår vid Trollsjön

Sileshår är en insektsätande växt som växer i fuktiga marker och intill Trollsjön växer den rikligt. Sileshår är liksom tätört insektsätande och fångar in insekter med sina klibbiga blad. Tätört växer lite mer enskilt och har en tydlig blå blomma, medan sileshår flyter ihop och gömmer sig i det fuktiga gräset o mossan, så jag har aldrig tänkt på att den har blommor. Jag har bara träffat på sileshår några enstaka gånger.

Vid Trollsjön

Bakom en gles ridå av klena, rikt lavaklädda  björkstörar ligger Trollsjön, strax utanför                                   Mullsjö. I den tidiga morgonen, före soluppgången kom dimman insvepande  i vågor,                                      det kändes otroligt stämningsfullt och fint.

Det var som vanligt  en mycket härlig, intensiv och givande Naturfoto-vecka i Mullsjö.

Nertryckt?

Fick en underlig känsla av att det mäktiga orosmolnet liksom pressade ner gården som låg där ute på heden.  Gården låg som i en grop precis under molnet, i övrigt var landskapet ganska slätt.

Gallbildning

Gallbildningar kan orsakas av ex insekter, kvalster eller rundmaskar. De har olika träd som sina värdar och på något mystiskt sätt får de värdträdet att bygga upp dessa ”hus” på sina blad. Här ses ett lindblad som har byggt upp sådana utväxter och inuti dessa lever ett speciellt gallkvalster, Eriophyes tiliae, som specialiserat sig på lindträd. Inne i ”husen” finns en nätstruktur av fina trådar som kvalstren suger näring ifrån, träden tar dock ingen skada av detta. Så förunderlig och finurlig naturen är!